Lectori Salutem!

Hartelijk welkom bij de website van De Drempel.

De Drempel is een centrum voor zingeving en sociale kunst.

Vanuit de achtergronden van de antroposofie worden reizen,cursussen en workshop`s georganiseerd over betekenisgevende en zingevende vragen uit het bestaan.

Een centrale plaats in alle activiteiten wordt ingenomen door het "Spel".

Met "Spel"wordt iets geheel anders bedoeld dan in de gangbare betekenis.

"Spel" in het centrum de Drempel sluit aan bij het gedachtegoed van de Duitse filosoof en dichter Friedrich Schiller.

Op deze website kunt u informatie vinden over de achtergronden van de Drempel.

Tevens vindt u er het cursusaanbod en informatie over de overige activiteiten.

In het licht van de nieuwe EU richtlijnen aangaande gegevens bescherming, die in mei 2018 van kracht worden, voel ik mij genoodzaakt om u te melden, dat er bij "de Drempel" zorgvuldig en integer wordt omgegaan met uw privacy, waaronder persoonlijke adresgegevens zoals een e-mail adres.

Ik gebruik deze gegevens alleen om met uzelf te kunnen communiceren over o.a. de inhoud van de aangeboden cursussen. De persoonlijke gegevens bevinden zich achter digitale slot en grendel en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Gert Siebes.