Wanneer je hand beweegt beweegt mijn ziel.


Deze woorden van de dichter Vasalis vormen een leidend thema in een cursus waarin de ontmoeting van mens tot mens centraal staat.

Je wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Vanuit de achtergronden van de antroposofie wordt er aan de hand van het scheppend werk van verschillende kunstenaars in vier werkbijeenkomsten ingegaan op de betekenis van de menselijke ontmoeting.

Elke ontmoeting is een uniek gebeuren en kan nog ongekende mogelijkheden ontsluiten. Veel ontmoetingen ontplooien zich niet op deze optimale wijze om vele redenen. Toch kennen we waarschijnlijk allemaal die momenten waarop er iets bijzonders en onvergetelijks plaats vindt wanneer we een ander werkelijk ontmoeten.

Vaak zijn dat zeldzame en kostbare momenten, die meestal kort duren.

En eenmalig zijn. De tijd lijkt stil te staan en de ruimte en alles wat er op dat moment is maakt deel uit van het bijzondere moment: het moment waarop de ene mens de ander in zichzelf toelaat en tegelijk zich weet opgenomen door de ander.

Je wordt gezien en herkend en ook de ander komt tot verschijning. En weet zich gezien en begrepen, op een wijze, dat je op dat moment kunt spreken van een verbond.

Beide mensen staan aan de rand van een ruimte tussen hen in, gecreëerd door beider aanwezigheid in het hier en nu. Een ruimte waar we in vrijheid in binnen kunnen treden en waarin geen normen, vooringenomen standpunten en verwachtingen gelden, maar er ruimte en tijd is om de ander in de eigen ziel te ontvangen en op te nemen.


Toch blijken het zeldzame momenten te zijn. Daarbij kunnen we ons vragen stellen waarom dat zo is? Of wanneer is het aan de tijd in de ontmoeting van mens tot mens? Aan de hand van werken van kunstenaars kunnen we een begin maken om met elkaar deze tussenruimte te verkennen en onderzoeken.


We gaan in deze cursus samen deze intermenselijke tussenruimte verkennen en doen dat onder meer door onder andere met elkaar te kijken naar het werk van beeldend kunstenaars, waarin ze de handen hebben weergegeven op een wijze die treffend de tussenruimte weergeeft tussen de mens en zichzelf en tussen de mens en de ander(en).

Door het aanbieden van kunstzinnige werkvormen zoals boetseren en beweging gaan we onderzoekend op weg om in de menselijke ontmoeting, naast en vanuit een ruimtelijke ervaring (tussenruimte) te komen tot een tijdsbeleving (creërend) om een basis te leggen voor de taal van het hart.

Kunstenaars die de ontmoetingsruimte tussen mensen treffend in beeld hebben gebracht en die in deze cursus uitgebreid besproken worden en uitdrukking geven aan het thema van die bijeenkomst zijn:


1e bijeenkomst.

Aan de hand van verschillende kunstwerken, van antieke - tot hedendaagse kunst, verkennen we hoe handen uitdrukking geven aan de ruimte tussen twee mensen.

De mens aan de rand tussen “ik en jij”.


2e bijeenkomst:

De menselijke ontmoeting als drempelervaring

Videokunst van Bill Viola.


3e bijeenkomst:

Dans als sacrale handeling en uitdrukking van een open en vrije tussenruimte en een unieke tijdsbeleving

Het ‘Sacre du Printemps’ van danstheater Pina Bausch.


4e bijeenkomst:

Een nog nader te bepalen kunstenaar die aansluit bij de inbreng van de deelnemers in de voorafgaande bijeenkomsten. Ieder van ons geeft door een zelfgekozen afbeelding, filmfragment of beweging uitdrukking aan wat voor jou een wezenlijke expressie en beleving is bij de ontmoeting van mens tot mens.


De cursus kan gezien worden als een initiatief waarbij in vrijheid de wezenlijke verbinding tussen mensen wordt onderzocht.

Met zelfbewustzijn en tegenwoordigheid van geest.

Om van daaruit in gezamenlijkheid een toegang te vinden tot de vragen die de tijd aan ons stelt.


Rolf Zeldenthuis, Gert Siebes.

Praktische informatie:


De cursus wordt gegeven op “de Verdieping” van de Aardewerkplaats

Amiel.

Windheuvelstraat 3, 6971JV Voorstonden

Zie ook: www.aardewerkplaats.nl


Data: 17-24en 31 maart en 7 april 2023.

Tijd: 16.00 tot 21.30 uur

Kosten: € 400.

De kosten zijn inclusief thee/koffie/sap en leestteksten en overige cursusmaterialen. Zelf een lunchpakket voor de avondmaaltijd meenemen.

Voor soep wordt gezorgd.


De aanmelding is definitief door overmaking van (een deel) het cursusgeld

Op rek.nr. NL36 ASNB 0772 9269 72 tnv G.A. Siebes. Onder vermelding van “Tussenruimte”

Gespreide betaling is mogelijk.


Voor opgave en alle vragen kun je contact opnemen met Gert Siebes of Rolf Zeldenthuis via de onderstaande telefoonnummers of mailadressen.


Rolf Zeldenthuis: tel: 06 47026430

mail: rolf@aardewerkplaats.nl

website: www.beeldwerkRZ.nl


Gert Siebes: tel: 06 23182426

mail: gertsiebes@planet.nl

of. gertsiebes@dedrempel-zingeving.nl
De cursus wordt georganiseerd vanuit ‘De Drempel’,

Centrum voor zingeving en sociale kunst

www.dedrempel-zingeving.nl